"மணற்கேணி - 2010"

Manarkeni 2009  More than a Blog Aggregator

மணற்கேணி - 2010 இலக்கியப் பிரிவு வெற்றியாளர் !

மணற்கேணி - 2010 இலக்கியப் பிரிவு வெற்றியாளர் !

மணற்கேணி - 2010 போட்டியின் இலக்கியப் பிரிவின் வெற்றியாளர் குறித்து அறிவிக்கிறோம். இந்தப் பிரிவில் 'நாட்டுப்புற இலக்கியம்' என்ற தலைப்பில் சிறந்த கருத்தாக்கத்தில் அமைந்த கட்டுரையை எழுதி அனுப்பிய திருவாட்டி, கவிஞர் 'வே.பத்மாவதி' வெற்றியாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

கவிஞர் வே.பத்மாவதி அவர்களுக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

அரசியல் பிரிவின் வெற்றியாளரான மூன்றாம் வெற்றியாளர் குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளிவரும்.

அன்புடன்
மணற்கேணி 2010 குழு,
சிங்கப்பூர்.

Blogger template 'Fundamental' by Ourblogtemplates.com 2008.

Jump to TOP