"மணற்கேணி - 2010"

Manarkeni 2009  More than a Blog Aggregator

சிங்கை - பதிவர் சந்திப்பு - மேற்குக் கடற்கரைப் பூங்கா

ணற்கேணி போட்டியின் வெற்றியாளர்கள் கலந்துகொள்ளும் சிறப்பு சிங்கை பதிவர்கள் சந்திப்பு இன்று மாலை 4:30 மணிக்கு மேற்குகடற்கரை பூங்காவில் இடம்பெறுகிறது. அனைவரையும் வரவேற்கிறோம்.

இடம் : மேற்குக் கடற்கரைப் பூங்கா(WCP -
BBQ AREA :2; PIT :9)
நாள் : 23/05/2010
நேரம் : மாலை 4:30 மணி
சிறப்பு விருந்தினர்கள் : மணற்கேணி வெற்றியாளர்கள்
திரு.தருமி, திரு.தேவன்மாயம், திரு.பிரபாகர்

Getting There
(http://www.nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_visitorsguide&task=parks&id=41&Itemid=73)
Take services 176 and alight directly in front of West Coast Park. You can also take services 30, 51, and 143, alight in front of Clementi Woods Park (West Coast Road) and take a 5 minutes walk through West Coast Link to West Coast Park Area 3 (near to the Adventure Playground). Service 175 from Clementi Interchange also stops along West Coast highway parallel to West Coast Park.

Blogger template 'Fundamental' by Ourblogtemplates.com 2008.

Jump to TOP